Oorgee is AlbertonLewenSentum se Graad 7 bediening waar elke graad 7 leerder
God kan ontmoet op sy eie vlak. By Oorgee is ons hoof doel om die leerders
geestelik sterk te maak vir die Hoërskool met al die Uitdagings wat daarmeer
saamgaan.
By Oorgee is ons doel  om die leerders te help om n Verhouding met Jesus te bou
wat ons glo is die beste fundament wat n graad 7 vroeg in sy lewe kan ontwikkel. Al
ons preke en lesse word uitgewerk deur die 7 Ritmes van ons gemeente.
Oorgee is op Vrydae om 18:00- 20:00 (Leerders moet 20:00 uur Huis toe a.g.v. die
Hoërskool leerders wat dan hier is)
Oorgee is ook op sondae om 8:15 en 10:15(Selfde as ons kerk dienste)
Ons as Oorgee Leiers het n vers wat ons navolg en  dit is Spreuke 3 vers 5-6 : Ken
Hom in alles wat jy doen, en Hy sal jou op die regte pad laat loop. Ons glo as ons
God leer ken in alles wat ons doen sal God ons op die regte pad bring wat Hy vir ons
bestem. Ons gebed en droom is dat elke graad 7 leerder die vers in die Bybel uitleef.
 
Ouers inligting
Ons Oorgee bediening by Alberton lewensentrum is sleg vir graad 7 leerders om
hulle Geestlik op te voed op hulle eie unieke vlak vir die Hoërskool wat baie
uitdaagings en Keuses bring. Die Bediening help u kind om God te leer ken op sy eie
vlak waar hy waardes van lewe uit Jesus se voorbeeld uit leer.
Die dienste is soos volg : Vrydae 18:00 - 20:00
Sondae 8:15  &  10:15
Let asseblief op die volgende reeling :
Ons dienste op Vrydae word baie fyn beplan omrede die Hoêrskool kinders
ook op Vrydae by die kerk Trefpunt het, Die graad 7 leerders ontmoet by die
kerk op Vrydae waar die hek wag vir hulle die in die terein laat beweeg, Die
hek wag maak die hek toe sodat niemand die kerk terien verlaat nie , die
leerders verlaat net die kerk teriein as die ouer hulle kinders kom haal.
Oorgee begin 18:00 waar almal na die lokaal 6 van die kerk toe beweeg vna
die kerk waar die diens dan verloop to 19:00, Die tye is spesifiek soo gekies
omrede die Hoërskool kinders 19:00 na die Trefpunt lokaal toe beweeg, so
die Hoërskool kinders en die Laerskool kinders word helemal gesky, Ons vra
dat U asseblief U kind voor 20:00 sal kom haal by die kerk omrede Trefpunt
20:00 klaarmaak en uitbeweeg, dan Vermy ons dat die graad 7 leerders weg
van die Hoërskool leerders af is.
Daar is ook n snoepie in die kerk terein waar die kinders toegang het om kos,
lekkers en koeldrank te koop.
Daar is ook heelwat aktiwiteite vir U kind om Hom/Haarself te geniet soos: x
box, Tafel tennis, Pool tafel ens.

Op sondae is die dienste in Lokaal 8 en die dit verloop die selfde tyd as die kerk se
dienste.